Klar til nyt folketingsvalg?

Danmark står overfor endnu et nyt folketingsvalgs, og denne gang endda før tid.

Nu er Lokallisten-Viborg ikke landspolitisk opstillet, dertil holder vi os ydmygt og ærbødigt i baggrunden :), men alligevel vil vi gerne give lidt besyv om det generelle med.

Før i tiden handlede politik om at repræsentere Danmark og dets borgere, men idag må vi erkende, at en større del handler om selve partiet og deres repræsentanters selv-berettigelse. Man kæmper med arme og klør for at bevare sit parti og taburetterne og det er desværre ofte på bekostning af ideologi og politisk vilje.
Det er ødelæggende for sammenholdet blandt befolkningen og ikke mindst for folkeligheden der skulle kunne samle borgerne på tværs af politiske holdninger. 
Før ville man det blot bedst for landet og dets virke, men politik er blevet individualisternes kamp for sin egen skyld.

Derfor opfordrer Lokallisten således, at alle dem der ved de tidligere valg var partisoldater, dem der klappede hælene sammen og sagde javel uden selvstændig politisk tankegang, at se på partierne og deres politik for at finde hvad der er bedst for dig, din familie og dit lokale samfund.
Om det er rød eller blå blok må man selv om, her blander Lokallisten sig ikke, men tænk gerne selvstændigt.
Husk :  Man er stærk og man kan godt!