Vores Syge og Svage borger

I Lokallisten ønsker vi at sætte mennesket foran systemet.

Enhver der bliver forhindret i at leve en værdig og rimelig tilværelse grundet sygdom eller andre årsager såsom psykiske problemer, skal hjælpes i den strækning der er nødvendig.
Lokallisten ønsker at der gennemføres individuelle løsningsmodeller efter borgerens behov og ikke efter systemets utilstrækkelighed.

Lokallisten vil, at syge og svage borger fjernes fra kontanthjælps betalingen og får sygehjælp som vi kender det fra tidligere.
Alt for mange syge betragtes som en person der selvforskyldt er endt på kontanthjælp og derfor ofte skal tvinges til beskæftigelse eller arbejdsprøvning, blot fordi man ensretter personer under en kontanthjælp.
Lokallisten finder det uansvarligt og uværdigt at man placere personer der ikke kan klare sig på en eller flere områder, i samme kategori som personer der midlertidigt er ude af arbejdsmarkedet.

Stephanies historie.
Stephanie er 59 år. Tidligere var hun en rask og rørig kvinde som havde eget firma og var altid ved godt humør. En pige der var frisk på livet.

Men en hjerneskade satte hende ud af spil. 
Stephanie endte i en kørestol og med et værelse på et plejehjem, og efter kommunens tilbud om genoptræning endte Stephanie med ensomhed og en trist tilværelse hvor hun er skubbet til side i samfundet.
Men Stephanie vil gerne have sit liv tilbage igen...

Den Kommune som Stephanie hører under, har netop den typiske undskyldning med ordlyden "vi tilbyder genoptræning efter sundhedslovens § 140, som vi skal", og så er der ikke mere at gøre.

Men der er netop mere at gøre, for med den rigtige hjælp og yderlig træning kan Stephanie hjælpes tilbage til en normal tilværelse igen. 

Servicelovens paragraf 86, stk 1. siger, at kommunerne er forpligtede til at tilbyde genoptræning til patienter, der har brug for hjælp til træning i forbindelse med en fysisk nedsat funktionsevne som følge af en sygdom, der ikke er blevet behandlet i forbindelse med indlæggelse på sygehus.
Stephanies fortsatte begrænsninger er ikke under sygehusets behandling, og derfor skal kommunen tilbyde tilstrækkelig genoptræning.
Det kræver blot, at kommunen betragter Stephanie som det værdifulde menneske hun er, og laver en individuel plan for genoptræning.

https://ekstrabladet.dk/nationen/59-aarig-hader-mit-vaerelse/9013240

Lokallisten vil til enhver tid, forvente at kommunen gør sit yderste for den enkle, så man igen kan blive et selvstændigt og ressourcestærkt menneske for vores samfund. 
Det er et fælles ansvar og kan ikke afvises med henvisning til økonomi eller regelsæt.