Generelt. Institutionernen i Viborg Kommune,

Det er kutymen i kommunerne i Danmark, at man ensretter institutionerne efter økonomi og ikke efter behov. Det være sig børnepasningsmuligheder i Vuggestuer, Børnehaver samt i Skoler, Plejecentre- og Plejehjem.

Lokallisten ønsker, at der gives en større mulighed for selvbestemmelse i kommunens institutioner således, at man med den lokale faglighed og erfaring kan skabe et bedre miljø med trivsel og glæde for både ansatte som for børn og voksne der benytter institutionerne.

Lokallisten ønsker dermed også, at der frigives flere økonomiske muligheder til de lokale institutioner.

Bevar Folkeskolen

Lokallisten ønsker at bevare de lokale skoler, og at indgå i et samarbejde med skolens ledelse, lærerne og i høring med forældrene, at benytte den lokale faglighed og erfaring for selvstændige løsninger på den lokale skole til bedre faglighed og trivsel for vores børn og unge.

Lokallisten vil til alle tider betragte vores børn og unge som en investering og aldrig som en udgift.

Lokallisten ønsker.:

- Skoleklasser med maksimalt 22 elever i klasserne
- Indførelse af co-teaching modellen
- Ingen lokale skolelukninger
- Mere selvbestemmelse i skolerne
- Børn og unge skal have den hjælp der er behov for
- Skolerne kan hjælpe med dannelse og faglighed til eleverne, men opdragelse er fortsat forældrenes ansvar

Aktuelt.
I Viborg kommune vil elevantallet falde over de næste 8 år.
Man påregner et fald i elever på 1.400 elever, særligt ser det dårligt ud for Houlkær skole, hvor elevtallet vil falde med 600 elever, men for alle skoler ser den struktur ud til at ændre sig på til et mere stabilt niveau på et senere tidspunkt.
Jvf. Elev- og klasseprognose i Viborg Kommune 2020-2035.