Og hvad vil Lokallisten så?

Vil vil.:

- At løsrive kommunerne fra Statens indblanding

- At skabe selv- og medbestemmelse for borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv i det lokale nærsamfund

- At sikre mangfoldigheden i f.eks. skoletilbud, daginstitutioner/børnehuse, fritidsaktiviteter, aktivitetscentre og ungdomsmiljøer

- At styrke fællesskaber omkring kulturcentre, aktivitetshuse for seniorer, foreninger af flere slags og lokalsamfund

- At vise solidarisk ansvarlighed ved at fokusere på dem der har det sværest

- At vise stabile økonomiske rammer, med ansvarlighed for det lokale samfunds forventninger og behov

- At styrke lokale identiteter ved at anerkende at løsninger tilpasses lokalområdets natur, kultur og ressourcer

- At involvere borgerne så meget som muligt

- At vise at der kan være en grundlæggende tillid til borgerne som kan tage ansvar for både fællesskabet og sig selv

- At få mere fokus på sundhed og omsorg – trivsel og glæde i det lokale

- At vise, at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt

Vil vil, hvad det lokale samfund vil, og vi gør det med hjerte og sjæl