Sådan vælger du Lokallisten i dit lokale samfund...

Vi erkender, at mange stemmer traditioneltvis på deres parti-politiske parti - fordi det har de altid gjort. Og som sådan skal man også blive ved, men det giver bedst mening at gøre det til et Folketingsvalg hvor stemmen har betydning, for i Byrådspolitik har det ingen betydning.
Derfor skal man blot "låne" sin lokale stemme til sit lokale samfund ved, at stemme på Lokallisten ved det kommunale valg.

så hvis man vil sit lokale bysamfund, naboskabet, fællesskabet og foreningerne, borgerne og erhverslivet, så skal man vlge at stemme på Lokallisten.

Svære er det faktisk ikke😉

Så stem og have indflydelse på hvorledes politikken skal være i det lokale samfund, som man har omkring sig i sin dagligdag.