Hvordan fungere Lokallisten?

Lokallisten er en sammenslutning af repræsentanter der er valgt af borgerne i det lokale samfund, for det område de selv er en del af.

Lokallisten er således opdelt i lokale kredse.:

Sammenslutningen i Viborg kommune er bestående af.:
Lokallisten – Karup og Kølvrå
Lokallisten – Stoholm og Mønsted
Lokallisten – Møldrup og Skals
Lokallisten – Bjerringbro og Ørum
Lokallisten – Viborg Centrum

Hver lokalliste står – til trods for bynavnene - til rådighed for alle de omkringliggende landsby samfund i henholdsvis Nord, Syd, Øst Vest og Centrum og er ikke udelukkende de navne der står ud for Lokallisten.
Således kan kandidater fra de mindre bysamfund ligeledes vælges som repræsentant for Lokallisten.
Lokallisten – Viborg Centrum repræsentere midtbyen inden og uden for ringvejen.
Man kan stille med så mange kandidater som man selv vælger, inden for Lokallistens områder.
Man kan ikke opstille kandidater der ikke er boende i lokal samfundet som listen repræsentere.

At Lokallisten er en sammenslutning betyder, at har man en repræsentant i hver kreds til at sidde i byrådet, vil man altså have 5 stemmer der samstemmende vil stemme ens. Således vil minimum 5 stemmer for de ønsker og krav man måtte have i det lokale samfund.

Hver lokalliste er en selvstændig forening, der handler ud fra egne ønsker og er således ikke dikteret fra en ledelse på højere plan. Man står altså ikke til ansvar for andre, end dem man repræsentere i det lokale.

Der er dog enkle principper vi ønsker i en fælles forståelse.

- Man arbejder for sikkerhed før kultur, kunst og andet. Således at forstå, at en sikker skolevej til børnene er vigtigere end en statue i bymidten.

- Man forpligtiger sig med lønnen som byrådsmedlem, at betale ikke mindre end 20% af det udbetalte til det frivillige arbejde i det lokale samfund. Således at man tildeler en eller flere foreninger en kontant støtte enten hver måned eller efter en opsparing efter eget periode valg.

- Man forpligtiger sig til at deltage i inviterede møder og ligeledes selv være informerende til det lokale samfund om muligheder og kommunens arbejde for det lokale samfund som man repræsentere.

Lokallisten samles i en hovedbestyrelse hvor ideer og ønsker fra de lokale samfund samles og fordeles, så alle kan vide hvad der røre sig i nabo samfundet samt få glæde af de fælles beslutninger der måtte være.